Cerita ini mengenai anak perempuan pemimpin nabi. Dilahirkan dari rahim ibunya, seorang wanita Quraisy, Khadijah bint Khuwailid bin Asad bin 'Abdil' Uzza bin Qushay Al-Qurasyiyyah radhiallahu 'anhu, ketika bapanya memasuki usia tiga puluh tahun. Beliau dinamai Zainab radhiallahu 'anha binti Muhammad bin' Abdillah Shallallahu 'alaihi wa sallam.


Selama hidup ibunya, puteri yang menawan disunting oleh seorang pemuda, Abul 'Ash bin Ar-Rabi' bin 'Abdil' Uzza bin 'Abdisy Shams bin' Abdi Manaf bin Qushay Al-Qurasyi. Dia adalah anak Halah, anak Khuwailid, saudara perempuan Khadijah. Pada masa itu, Khadijah radhiallahu 'anha mempersembahkan kalung untuk pengantin perempuannya. Dari perkahwinan ini, Umamah dan 'Ali, dua anak lelaki dan anak perempuan Abul' Ash dilahirkan.

Apabila cahaya Islam pecah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati Zainab radhiallahu 'anha untuk mengalu-alukannya. Walau bagaimanapun, Abul 'Ash bin Ar-Rabi' masih berada di atas agama nenek moyangnya. Dua orang di dua jalan berbeza.

Para musyrik menggesa Abul 'Ash untuk menceraikan Zainab, tetapi Abul' Ash dengan tegas menolak permintaan mereka. Walau bagaimanapun, Zainab radhiallahu 'anha masih dihalang meninggalkan bumi untuk berhijrah.

Tahun kedua Ramadan selepas penghijrahan, terukir peristiwa Badr. Dalam peperangan itu, tujuh puluh orang terbunuh daripada orang-orang musyrik dan menawan tujuh puluh mereka. Antara tawanan adalah Abul 'Ash bin Ar-Rabi'.

Penduduk Makkah juga menghantar tebusan untuk membebaskan para tawanan. Tersimpan di antara harta tebusan adalah kalung milik Zainab radhiallahu 'anha untuk kebebasan suaminya. Apabila dia melihat kalung, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam teringat Khadijah radhiallahu' anha yang telah meninggal dunia. Bagaimana dia menyentuh anak perempuan yang dia sayangi. Kemudian dia berkata kepada para sahabat, "Jika kamu sanggup membebaskan para tawanan yang telah ditebus oleh Zainab dan mengembalikan tebusan yang diberikannya, lakukanlah itu." Para sahabat menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah!"

Kemudian mereka membebaskan Abul 'Ash bin Ar-Rabi' dan mengembalikan rantaian harta tebusan Zainab.

Pada masa itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam meminta Abul' Ash untuk berjanji untuk membiarkan Zainab meninggalkan tanah Mekah untuk Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim Zaid bin Harithah radhiallahu' anhu dengan salah seorang dari Ansar sambil berkata, "Pergilah ke kampung Gog hingga kamu bertemu dengan Zainab, kemudian bawa dia ke sini."


Menjelang kejadian Fathu Makkah, Abul 'Ash keluar dari tanah Makkah dengan kelompok perdagangan yang membawa barang dagangan milik penduduk Makkah ke arah Sham. Dalam perjalanan mereka, kumpulan itu bertemu dengan seratus tujuh puluh tentera Zaid bin Haritha yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menghadapi rombongan dagang. Tentera Islam juga menangkap mereka dan mengambil harta yang dibawa oleh kumpulan Mushrikin, tetapi Abul 'Ash berjaya melarikan diri.

Apabila kegelapan malam menembusi, Abul 'Ash diam diam bertemu isterinya, Zainab bintu Rasulullah Sallallahu' alaihi wa sallam, meminta perlindungan.

Dawn tiba. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat berdiri untuk melaksanakan Doa Fajr. Pada masa itu, Zainab radhiallahu 'anha berseru dengan suara nyaring, "Wahai umat Islam, sebenarnya saya telah memberi perlindungan kepada Abul' Ash bin Ar-Rabi '!"

Setelah solat, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadap para sahabat sambil bertanya, "Kamu dengar apa yang saya dengar?" "Ya, wahai Rasulullah." Dia Shallallahu' alaihi wa sallam berkata lagi, "Sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa hingga aku dengar apa yang anda dengar. "

Kemudian dia shallallahu 'alaihi wa sallam bertemu dengan anak perempuannya dan berkata, "Wahai anakku, mulailah dia, tetapi jangan pernah mendekatinya karena kamu tidak sah baginya."

Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengumpulkan pasukan Zaid bin Harithah radhiallahu' anhu dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Abul 'Ash milik keluarga kami seperti yang kamu tahu, dan kamu telah mengambil miliknya sebagai fai' yang diberikan oleh Allah kepadamu. Tetapi saya mahukan anda berbuat baik dan kembalikan harta itu kepadanya. Tetapi jika anda enggan, maka anda lebih berhak mendapat harta itu. "Sahabat-sahabat menjawab," Wahai Rasulullah, kami akan mengembalikan harta itu kepadanya. "


Semua khazanah yang Abul 'Ash dibawa kembali ke tangannya dan tidak berkurang sedikitpun. Dia segera membawanya kembali ke Mekah dan mengembalikan setiap harta yang didepositkan oleh penghuni Makkah kepada pemiliknya. Kemudian dia bertanya, "Masih ada di antara kamu yang tidak memulihkan hartanya?" Mereka menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Anda benar-benar seorang yang mulia dan memenuhi janji-janji. "Abul 'Ash kemudian mengesahkan," Sesungguhnya saya bersaksi bahawa tidak ada ibadah yang patut disembah melainkan Allah dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul! Demi Allah, tidak ada seorangpun yang memeliharaku daripada berpindah ke Islam pada masa itu, kecuali saya khawatir bahawa anda akan berfikir bahawa saya makan kekayaan anda. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan harta karun pada setiap kamu, saya telah masuk Islam.

Enam tahun tidak jangka masa yang singkat. Akhir menunggu lama akan datang. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan anaknya yang tercinta, Zainab radhiallahu' anhu kepada suaminya, Abul 'Ash bin Ar-Rabi' radhiallahu 'anhu, dengan perkawinan pertamanya dan tanpa mengembalikan mas kahwinnya. Dua orang kini bersama-sama berjalan ...

Bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan taqdirNya. Tidak lama selepas pertemuan itu, Zainab, bintu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kembali kepada Rabbnya, pada tahun kedelapan selepas berpindah, meninggalkan kekasihnya selamanya.

Di antara shahabiyyah yang memandikan mayat mereka, terdapat Umm 'Athiyyah Al-Anshariyah radhiallahu' anha. Daripada dia, dia membentangkan kisah mandi tubuhnya dari Zainab radhiallahu 'anha, sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, dengan percikan air bercampur dengan daun lily. Selepas itu, rambut Zainab radhiallahu 'anha ditenun menjadi tiga helai. Tubuhnya dibalut dengan kain Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Anak perempuan pemimpin nabi hilang.