1.    Perempuan-perempuan yang haram dikahwini itu terbahagi kepada dua bahagian:

i.              Haram buat selamanya.
ii.            Haram buat sementara waktu.

2.    Sebab-sebab haram dikahwini:

i.              Haram dengan sebab keturunan. 
ii.            Haram dengan sebab susuan.
iii.           Haram dengan sebab persemendaan. ( Musyaharah )

3.    Haram dengan sebab keturunan:

i.              Ibu dan nenek hingga ke atas.
ii.            Anak dan cucu hingga kebawah.
iii.           Adik-beradik perempuan seibu-sebapa atau sebapa atau seibu sahaja.
iv.           Ibu saudara sebelah bapa ( adik beradik perempuan sebelah bapa ) hingga ke atas. 
v.            Ibu saudara sebelah ibu ( adik-beradik perempuan sebelah ibu ) hingga ke atas. 
vi.           Anak saudara dari adik-beradik lelaki hingga kebawah. 
vii.         Anak saudara dari adik-beradik perempuan hingga ke bawah. - Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Diharamkan ke atas kamu mengahwini ibu kamu, anak saudara, emak saudara sebelah bapa , emak saudara sebelah ibu , anak saudara dari saudara lelaki dan anak saudara dari saudara perempuan kamu ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 22 )

4. Haram dengan sebab susuan :

i.              Ibu yang menyusukan.
ii.            Saudara perempuan sesusuan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

"Diharamkan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara- sudara kamu sepersusuan". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 23 )

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
"Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan ". (Riwayat Bukhari dan Muslim)Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang yang haram dengan sebab keturunan.

5.    Syarat-syarat haram dengan sebab susuan :

i.              Ibu yang telah menyusukan itu telah baligh.
ii.            Anak yang disusukan itu berusia dua tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Tidaklah susuan itu melainkan dalam lingkungan umur dua tahun". ( Riwayat DaruQutni )
iii.           Bilangan menyusu sampai lima kali yang berasingan dan setiap kali menyusu mesti sampai kenyang. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: " Adalah pada ayat yang diturunkan daripada Al-Quraan ialah sepuluh kali susu yang maklum lagi mengharamkan kemudian dimansuhkan dengan lima kali susu sahaja". ( Riwayat Muslim )
iv.           Susu yang diberi kepada kanak-kanak itu mestilah ditelan dan sampai ke perut kanak-kanak itu pada kelima-limanya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Tidak diharamkan berkahwin dari susuan itu melainkan susuan yang sampai kepada perut kanak-kanak itu dan penyusuan itu pula mesti budak yang menyusu itu belum berumur dua tahun".

Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut maka tidaklah haram berkahwin di antara ibu yang menyusukan dengan anak yang disusukan dan seterusnya.

6.    Haram yang disebabkan persemendaan ( Musyaharah ) :

i.              Ibu mertua samada dari keturunan atau penyusuan. 
ii.            Ibu tiri atau nenek tiri hingga ke atas.
iii.           Menantu perempuan ( isteri anak ) atau isteri cucu hingga ke atas.
iv.           Anak tiri dengan syarat sudah mensetubuhi ibunya, jika belum disetubuhi kemudian diceraikan maka tidak haram mengahwini anak tirinya itu samada anak tiri itu dari keturunan atau penyusuan. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

" Dan diharamkan ibu isteri kamu dan anak tiri yang di dalam pemeliharaan kamu jika ibunya telah kamu setubuhi , maka jika ibunya belum kamu setubuhi maka bolehlah kamu mengahwini anak tiri itu dan begitu juga haram mengahwini isteri anak kamu yang sejati ". ( Surah An - Nisaa' - Ayat 23 )

Dan firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:

" Janganlah kamu kahwini perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh bapa kamu ( ibu tiri ) ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 22 )

7.    Perempuan-perempuan yang haram dikahwini buat sementara waktu dengan sebab menghimpunkannya :

i.              Saudara perempuan sebelah isteri. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: " Dan haram kamu menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara kecuali apa yang telah lalu ". ( Surah An- Nisaa' - Ayat 23 )
ii.            Anak saudara isteri sebelah bapa. 
iii.           Anak saudara isteri sebelah bapa.
iv.           Anak saudara isteri dari saudara lelaki. 
v.            Anak saudara isteri dari saudara perempuan.

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Tidak boleh dikahwini seorang perempuan yang dihimpunkan dengan emak saudara sebelah bapadan tidak boleh antara emak saudara sebelah bapa dengan anak perempuan saudara lelaki dan tidak boleh dikahwini seorang perempuan dihimpun dengan emak saudaranya sebelah ibu begitu juga di antara emak saudara sebelah ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan tidak yang besar dengan yang kecil dan tidak yang kecil dengan yang besar ". ( Riwayat At -Tirmidzi )


Rujukan : Kitab Mathla'al Badrain - Muhammad bin Ismail Daud bin Al-Fathani.


Sumber : Klik Sini